Pazarlama

İşletmenin Ürettiği Ürünler ve Pazarlarına İlişkin Politikalar

Ürün ve pazar matrisine göre işletmenin, birbirleriyle ilişkili ürün ve pazarlarda faaliyette bulunduğunu varsayalım. Pazar ihtiyaçlarına göre ürün hattını belirleyecektir. Buna göre, hangi özellik ve biçimlere sahip kaç yeni ürünü, ne zaman ürün hattına ekleyeceği önemli bir pazarlama sorunu olacaktır. Ayrıca, işletme ürünlerinin kalitesini pazar ihtiyaçlarına göre, saflık, görünüm, kullanım biçimi, süresi, güvenirliği vb. bakımlardan belirleyecektir. Eğer işletme modaya tabi ürünler üretiyorsa, yeni modayı, yeni ürünleri ve bu konudaki gelişmeleri yakından izleyerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ürünleri, ambalaj değişikliklerini vb. zamanında gerçekleştirerek ürün tasarım ve politikalarını belirleyip müşterilerine duyurmalıdır.

Eğer işletme gelişme ve büyüme stratejisi güderek, ürünlerine yeni pazarlar ve müşteriler bulmaya çalışıyorsa bu takdirde, hangi tip ve nitelikteki müşteri gruplarına dönük ürünler üretip satacağına politik olarak karar vermelidir. Çünkü yeni girilecek pazarlarda her müşteri grubunun ürün nitelik ve kalitesi bakımından arzu ettikleri ürünler farklı olduğu gibi, bunlara sunulacak malların fiyat, reklam, dağıtım vb. politikaları da farklı olabilir. Ayrıca her coğrafi bölgeye ya da uluslararası yeni bir pazara girmeyi düşünüyorsak, bu pazarın, değişik kültürel ihtiyaç ve talepleri, yeni pazarların ihtiyaçlarına uygun, yeni nitelik ve kalitede ürünler üretilmesini ve bu pazarların ve müşteri gruplarının özelliklerine uygun fiyat, tutundurma, dağıtım vb. pazarlama politikaları gerektirebilir.

Bilindiği gibi bir işletme, ürettiği ürünlerini kendi kuracağı dağıtım ve organizasyonları aracılığıyla müşterilerine doğrudan satabileceği gibi, pazarda bulunan değişik araçlar kanalıyla da ürünlerini müşterilerine dolaylı olarak ulaştırabilir. Birinci seçenek, daha zor ve daha masraflıdır. İkinci seçenek, daha kolay, az masraflı ancak müşteriler üzerinde işletmenin etkisinin zayıf olduğu ve müşterilere ilişkin bilgilerin işletmeye ya hiç gelmediği ya da çok az ve dolaylı olarak ve muhtemelen değiştirilerek geldiği bir politikadır. Genellikle müşterileri coğrafi olarak dağınık ve sayıca fazla olan ürünler için aracı kullanma zorunluluğu ve uzun dağıtım kanalı politikası yerinde olabilir.